Jump to: navigation, search


“Because I had something to say”: Utrecht
‘Omdat ik iets te zeggen had’
Utrechtse schrijfsters uit de (lange) 19e eeuw

In Utrecht zal de aandacht vooral uitgaan naar Utrechtse schrijfsters en naar schrijfsters die een bepaalde band met Utrecht hadden:

Twee internationale beroemdheden:

Twee romanschrijfsters met een doel:

Twee vrouwen die partij kozen voor of tegen collega’s:

Twee geschiedschrijfsters:

Twee schrijfsters voor kinderen:

Twee schrijfsters ‘om wie men niet heen kon’:

De banden die deze 19e-eeuwse schrijfsters met Utrecht hadden zijn zeer divers: sommigen woonden er jarenlang, anderen maar heel kort. De meesten van hen lijken de stad niet vaak in hun romans te hebben gebruikt. Mogelijk hebben zij er wel gedichten aan gewijd – zoals Anna Maria van Schurman had gedaan – of ernaar verwezen in hun privé correspondentie, zoals Belle van Zuylen deed. De manier waarop Utrecht in hun verhalen of andere teksten voorkomt lijkt niet altijd positief te zijn geweest. Het enthousiasme van Schurman kwamen we bij de latere schrijfsters (Wolff & Deken, Melati van Java, Ina Boudier-Bakker) niet tegen. Eerder wordt Utrecht beschreven als een plek waar men langs komt als men van Amsterdam richting buitenland gaat...

Dit zijn natuurlijk slechts enkelen van de schrijfsters die in ons project worden bestudeerd, en die vaak onderling met elkaar "verbonden" waren omdat ze elkaars werk lazen, becommentarieerden, vertaalden, etc. Zie deze voorstelling van dat "netwerk". Van daaruit kan worden doorgeklikt naar informatie over de schrijfsters.

De tentoonstelling in Utrecht is georganiseerd in samenwerking met o.a. Salon Saffier en Wikimedia. Hij wordt gehouden van 18 oktober tot 13 november in de Centrale Bibliotheek, Oudegracht 167, 3511 AL Utrecht. Toegang is gratis.

In samenhang met deze laatste versie van de tentoonstelling worden ook enkele bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd:

27 september - dinsdagmiddag 13.15-15.00, Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht, Drift 23, zaal 107

 • Suzan van Dijk: Digitale Vrouwengeschiedenis - gastcollege in het kader van de BA2-cursus Public history digitaal (door Marijke Huisman)

14 oktober - vrijdagmiddag 17.00-18.00, Bartholomeus gasthuis

 • Historisch Café van de Vereniging Oud-Utrecht, met korte lezingen en discussie over twee van de schrijfsters uit de tentoonstelling:
  • A.S.C. Wallis (Marijke van Dorst, Salon Saffier)
  • Johanna van Woude (Margriet Hoogendoorn, Utrechtgids)

18 oktober - dinsdagmiddag 16.00 uur in Centrale Bibliotheek Utrecht

 • Opening van de tentoonstelling:
  • “Wat hadden ze dan eigenlijk te zeggen?”: presentatie van deze Utrechtse schrijfsters door Suzan van Dijk,
  • voordracht van enkele van hun teksten door acteur Boris van den Wijngaard,
  • opening van de tentoonstelling door Annie Brouwer-Korf, oud-burgemeester van Utrecht.

toegang gratis; a.u.b. inschrijven via de website www.bibliotheekutrecht.nl

22 oktober - zaterdagmiddag 14.30 uur in Centrale Bibliotheek Utrecht

 • Jonge dichteres ontmoet verre voorgangsters: Lieke Marsman reageert op wat 19e-eeuwse schrijfsters te zeggen hadden, en
 • Presentatie van de online expositie Schrijfster zijn in de 19e eeuw: “Omdat ik iets te zeggen had” in literatuurmuseum.nl, m.m.v. Irma Benliyan (Letterkundig Museum Den Haag)

toegang gratis; a.u.b. inschrijven via de website www.bibliotheekutrecht.nl

23 oktober - zondagmiddag 14.30 uur in Salon Saffier (in Mirliton Theater, Hoog Catharijne)

 • THIM Muziektheater:
  • Mijn lieve Burgerhart, een literair kamerconcert naar de briefroman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van Betje Wolff en Aagje Deken - door Marijke Beversluis (actrice), Janneke Daalderop (sopraan) en Rik Helmes (pianist).

toegang € 17,- ; meer informatie/reserveren www.salonsaffier.nl; 030 6701020.

27 oktober - donderdagmiddag 17.15-18.45, Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht, Drift 25, lokaal 301, in kader van Lezingenreeks MA Literair Vertalen

 • Suzan van Dijk: Gender en vertalen - vertalen en gender: Waren vrouwen (in de 19e eeuw) “betere” vertalers van vrouwen dan (van) mannen ??

De lezing is publiekelijk toegankelijk, toegang gratis; aanmelden is niet nodig.

29 oktober - zaterdagmorgen 11.00, en
4 november - vrijdagmorgen 11.00

 • Wandelingen langs “schrijfstersplekken” in Utrecht, (be)geleid door Utrechtgids Margriet Hoogendoorn

deelname € 5,- (NB maximum aantal deelnemers : 15)
a.u.b. aanmelden bij Janouk.de.Groot@huygens.knaw.nl (assistent in het HERA TTT project)

5 november - zaterdag 10.00-16.00, Universiteitsbibliotheek Uithof, georganiseerd in samenwerking met Wikimedia Utrecht en de Universiteit Utrecht

 • Schrijfsessie Wikipedia : Wikipedia pagina’s voor 19e-eeuwse schrijfsters

deelname gratis; informatie en aanmelding via Wikimedia Nederland
Na afloop zal er gelegenheid zijn tot bezichtiging van een aantal bijzondere oude drukken en handschriften van Utrechtse schrijfsters.
De bedoeling is dat deze sessie wordt gevolgd door een aansluitende 2e sessie op 19 november. Deze vindt plaats tijdens een middagsessie van de WCN (Wikimedia Conferentie Nederland) Meeting Plaza in Hoog Catharijne.

11 november - vrijdagmiddag 15.00 uur in Centrale Bibliotheek Utrecht

 • Vilan van de Loo: Melati van Java en haar roman Orchidée (1905), die deels in Utrecht speelt.

Vilan van de Loo is conductrice van het Damescompartiment.
toegang € 5,- ; a.u.b. aanmelden bij Janouk.de.Groot@huygens.knaw.nl(assistent in het HERA TTT project)

Op vrijdagochtenden is steeds één van de organisatrices aanwezig om belangstellenden rond te leiden en/of vragen te beantwoorden.Tentoonstelling en activiteiten konden worden gerealiseerd dankzij steun van het K.F.Hein fonds en het Carel Nengerman Fonds.


SvD, Oktober 2016
Personal tools