Jump to: navigation, search


The Netherlands
WOMEN'S LITERARY PRODUCTION

  • Schenkeveld-van der Dussen, Riet et al. (ed.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997 (English version forthcoming 2010)


RECEPTION OF WOMEN'S WRITING

  • PARTICULAR AUTHORS
    • Van Dijk, Suzan, “George Sand et les mouvements d'émancipation féminine. Lectures étrangères”, in David A. Powell (ed.), Le Siècle de George Sand. Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1998, pp. 31-146.
    • Van Dijk, Suzan, "George Sand in Nederland. Ontwikkelingen in het receptieonderzoek" (George Sand in the Netherlands: Developments in reception studies), in De negentiende eeuw (forthcoming 2010).

SvD, February 2010
  • Bibliography > By country > The Netherlands

Personal tools