Jump to: navigation, search


Presentation of the 10th Belle de Zuylen PaperAan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen en andere belangstellenden,

Het nieuwe Cahier Isabelle de Charrière wordt dit jaar op een erg laat moment gepresenteerd. Door allerlei omstandigheden was aanbieding eerder helaas niet mogelijk. Bovendien wordt u nu ook erg laat op de hoogte gesteld. Wij hopen van harte dat u toch gelegenheid gaat hebben om deze presentatie bij te wonen.

Dit jaar vindt die presentatie plaats op donderdag 18 februari, ’s middags vanaf 15.00 uur in de Haarlemse Janskerk: het Noord-Hollands Archief (Jansstraat 40), dat ook ons Genootschapsarchief herbergt (5 min. lopen vanaf station Haarlem).

Het thema van dit Cahier is “Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière in haar Europese context”. Op verschillende manieren wordt de “Europeesheid” van de auteur en van haar werk belicht: we behandelen personages in haar romans, die – zoals bekend – zich in allerlei landen afspelen, we zetten haar persoonlijkheid naast andere vrouwen met internationale allure, en we gaan in op haar internationale contacten, zoals die blijken in haar correspondentie. Zo is er ook gelegenheid om weer verslag uit te brengen van de werkzaamheden rond de digitalisering van deze correspondentie, die nog steeds voortgaat – aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, met medewerking van een aantal Genootschapsleden.

Belle van Zuylen is echter niet alleen Europees: zij is ook Nederlands. In die hoedanigheid maakt zij deel uit van een expositie die op dit moment te zien is in de Haarlemse Janskerk. Hij is getiteld “Omdat ik iets te zeggen had”, en presenteert een aantal Nederlandse schrijfsters uit de “lange” 19e eeuw: van Juliana de Lannoy (1738-1782) tot Anna van Gogh-Kaulbach (1869-1960). Zodoende kunnen wij ook ingaan op dit specifieke aspect van haar schrijfsterschap: Isabelle de Charrière’s connectie met haar vaderland, en zelfs met de regio rond Haarlem. Bij deze gelegenheid wordt ook het enige (voor zover nu bekend) gedicht getoond dat Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière in het Nederlands schreef, en dat het Nationale Archief voor deze tentoonstelling heeft uitgeleend.

Tijdens deze bijeenkomst zal er eerst gelegenheid zijn om de tentoonstelling “Omdat ik iets te zeggen had” te bezichtigen, en een kopje thee te drinken in de aangrenzende café-ruimte. Daarna vangt de eigenlijke presentatie aan om 17.00 uur, waarbij enkele redactieleden en auteurs van artikelen in dit Cahier nader ingaan op hun bijdrage; ook is er gelegenheid voor discussie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel, aangeboden door het Genootschap (zie programma hieronder). Naast dit nieuwe Cahier zullen er ook Cahiers van voorafgaande jaren kunnen worden aangeschaft.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons te berichten of u aanwezig wilt zijn – liefst per e-mail naar de secretaris van het Genootschap : marjoleinhogewind@planet.nl.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur Genootschap Belle van Zuylen en redactie Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers.


PROGRAMMA

17.00 Welkom
17.10 Belle van Zuylen in haar Nederlandse context : blik op de tentoonstelling
17.20 Belle van Zuylen in haar Europese context : blik op het nieuwe Cahier
17.35 Belle van Zuylen en haar (huidige) Zwitserse context : bericht uit Neuchâtel
17.45 Belle van Zuylen en het (mondiale) internet

18.00 Borrel aangeboden door het Genootschap Belle van Zuylen


SvD, February 2016Personal tools