Jump to: navigation, search


Nederlandse schrijfsters en de canon
Gastcollege Suzan van Dijk, 6 december 2007
in cursus Vrouwenstudies "Tussen Marge & Middelpunt: Sekse en Culturele Vernieuwing", Dr. Babs Boter, Universiteit Utrecht


De aanwezigheid van vrouwen in de literatuurgeschiedenis tot ong. 1900:

G.P.M. Knuvelder, Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Den Bosch, 1982 (10e ed.): 25 Nederlandstalige schrijfsters.


Vergelijk:

  • A.J. van der Aa, Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen. Amsterdam, 1856: 41 namen

  • Riet Schenkeveld-van der Dussen e.a. (eds.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd. Amsterdam, 1997: 150 namen

  • de lijst van schrijvende vrouwen, afkomstig uit diverse bronnen, zoals aanwezig in de database WomenWriters: ruim 750 namen.


Door Knuvelder niet genoemd, bijvoorbeeld:

Anna Maria van Schurman
Anna Roemers Visscher
Petronella Moens
Elisabeth Hasebroek
Mina Kruseman


Schrijfsters gelezen door vrouwen .....

Schrijfsters in vrouwenbibliotheken: 519 titels
Nederlandse schrijfsters in vrouwenbibliotheken: 236 titels

Schrijfsters besproken in vrouwentijdschriften: 328 artikelen
Nederlandse schrijfsters besproken in vrouwentijdschriften: 44 artikelen

Schrijfsters becommentarieerd in egodocumenten van vrouwen: 128 verwijzingen
Nederlandse schrijfsters becommentarieerd in egodocumenten van vrouwen: 73 verwijzingen


.... maar ook door mannen

Nederlandse schrijfsters besproken in tijdschriften: 1528 artikelen

Nederlandse schrijfsters becommentarieerd in egodocumenten: 46 verwijzingen


Interessante bronnen in het IIAV :

19e-eeuwse vrouwentijdschriften, zoals bijvoorbeeld Onze Roeping, van belang met name ook omdat er informatie in te vinden is over de receptie van schrijfsters door andere vrouwen

19e-eeuwse egodocumenten, bijvoorbeeld van deze vrouwen, en van Geertruida Kapteyn-Muysken.

SvD, December 2007
  • Conferences > Teaching

Personal tools