Jump to: navigation, search


Scandinavia
  • Dalager, S., A.-M. Mai,

Danske kvindelige författare 1-2. København, 1982.

  • Engelstad, I. et al. (red),

Norsk kvinnelitteraturhistorie. Oslo, 1988-90, 3 vol.

  • Holmqvist, I., E.Witt-Brattström,

Kvinnornas litteraturhistoria del II. Stockholm, 1983.

  • Leijonhufvud, S., S. Brithelli,

Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893. En bibliografi. Stockholm, 1978.

  • Møller Jensen, Elisabeth et al. (eds.),

Nordisk kvinnolitteraturhistoria. København/Stockholm: Rosinante/Wiken, 1993-1999, 5 vols.

  • Ramnefalk, M. L., A. Westberg (red.),

Kvinnornas litteraturhistoria, del I. Stockholm, 1981.

  • Sundgren, T., (red),

Finlandssvenska kvinnor skriver. Helsingfors, 1984.

  • Witt-Brattström, E., B. Svanberg,

Hundra skrivande kvinnor, del 1, Från forntiden till och med romantiken. Stockholm, 1995.

SvD, May 2010
  • Bibliography > By country > Scandinavia

Personal tools