Jump to: navigation, search


Presentatie NEWW project
"Art meets sience"; Groningen, 13 juni 2009

1. Vrouwen in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving

  • G.P.M. Knuvelder, Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (Den Bosch, 1982, 10e ed.): 25 Nederlandstalige schrijfsters.
  • Database WomenWriters (niet alleen Nederlandse schrijfsters): ruim 750 vrouwen die schreven en publiceerden, vóór ca. 1900 (geboren voor ca. 1875).
  • A.J. van der Aa, Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen (Amsterdam, 1856): 41 namen.
  • Riet Schenkeveld-van der Dussen e.a. (eds.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd (Amsterdam, 1997): 150 namen.

2. Schrijfsters die indertijd (tot ca. 1900) in Nederland werden gerecipieerd (gelezen, becommentarieerd etc.)

3. Nederlandse schrijfsters (van voor 1900) en hun buitenlandse lezers/lezeressen

4. Nu beroemde schrijfsters (van voor 1900) en hun Nederlandse lezers/lezeressen


SvD, June 2009
  • Conferences > Teaching > Presentatie NEWW

Personal tools