Jump to: navigation, search


Elise van Calcar
Deze onderwijzeres en pedagoge was lange tijd vooral bekend vanwege haar belangstelling voor Friedrich Fröbel, de oprichter van de eerste ‘fröbelschool’. Elise van Calcar introduceerde inderdaad zijn werk in Nederland, en bevorderde de oprichting van kleuterscholen. Maar zij was ook een geliefd romanschrijfster. Haar werk was volop aanwezig in openbare bibliotheken en werd positief beoordeeld in de pers en door de lezers.

Van Calcar’s romans lijken op het eerste gezicht niet revolutionair. In Evangeline. Het vrouwelijk leven (1854) bespreekt ze de taak van de vrouw, ‘te weten die van een hulpe te zijn in alle rigtingen van het maatschappelijk en huiselijk leven’. Maar dat vrouwen zich ontwikkelen, dat vindt ze minstens zo belangrijk. En in het voorwoord van Evangeline stelt ze dat zij als vrouw een eigen bijdrage heeft, zeker in vergelijking met mannen, die voor vrouwen ‘nooit onverdachte leidslieden en raadgevers’ zijn.

In De Gids (1855) zet recensent P.A.S. van Limburg Brouwer vervolgens uiteen waarom het voor een mannelijke criticus niet eenvoudig is om adequaat te reageren op werk van schrijfsters: ‘de hoffelijkheid verbiedt, haar openlijk het gebrek aan grondige studie te verwijten’...

Van Calcar zet hier een ‘oprecht zusterverbond’ tegenover – nog vóór het uitbreken van emancipatiegolven. Zij schrijft geen ‘hoffelijke’ maar ter zake kundige recensies, onder andere over werk van Geertruida Bosboom-Toussaint en Catharina van Rees. In De Gids schrijft Marie Henriette Koorders-Boeke in 1878: ‘weet dat dezer dame geen letterkundig diploma meer behoeft toegediend, door wien dan ook; dat zij sinds lang haar sporen verdiend heeft’.
SvD, October 2015
Personal tools