Jump to: navigation, search


De DenkerDe Denker (1763-1775) is een spectatoriaal tijdschrift (zie Buijnsters 1991). Het bevat dus geen besprekingen van recent verschenen werk. De “Heer Denker” is er vooral op uit om het lezerspubliek aan te zetten tot verbetering van de zeden. Diverse doopsgezinde dominees waren bij de redactie ervan betrokken.

Per jaargang bestaat het weekblad doorgaans uit 416 bladzijden, over de periode 1763-68 is dat 2504 bladzijden. Voor deze jaren is nu (2007) het blad opgenomen in de DBNL.

De spectatoriale vertogen worden dikwijls gepresenteerd in de vorm van (fictieve) brieven van lezers. Onder deze “lezers” zijn elf vrouwen (periode 1763-8): zij worden door De Denker opgevoerd om een bepaald vrouwen-probleem (zoals bijvoorbeeld: hoe moeilijk het is een meid te houden) aan de orde te stellen.

De vertogen zijn weliswaar geen recensies, maar bevatten van tijd tot tijd verwijzingen naar werk van auteurs, naar hun reputatie, of naar hun persoon. Een compleet onderzoek naar alle genoemde schrijvers heeft (nog) niet plaatsgevonden, wel is nagegaan welke vrouwelijke auteurs worden vermeld.

Voor de periode 1763-8 zijn negen vermeldingen gevonden van in totaal acht schrijfsters. Het betreft voornamelijk zeventiende-eeuwse of vroeg-achttiende-eeuwse vrouwen. Er zijn slechts twee tijdgenotes op wier geschriften (één gepubliceerd werk, één in handschrift circulerende tekst) wordt ingegaan.


Bibliografie:
P.J. Buynsters, Spectatoriale geschriften. Utrecht, H&S, 1991.

Johanneke Straasheijm, februari 2007  • Note that when arriving in the database WomenWriters your status will be "not logged on", meaning that your access to the database is limited. For complete access (and participation in the project), contact Suzan van Dijk.  • Sources > Dutch sources > Articles in the press > De Denker

Personal tools