Jump to: navigation, search


Betje Wolf
Is not Genius free? Are Women excluded from this freedom? One can say that by asking this I give Women the right to become not only Poetesses and Paintresses, but also - what is more - Mathematicians and Philosophes. Those who say this do understand what I wanted to say.

(Is de Genie niet vrij? Zijn de Vrouwen van die vrijheid uitgesloten? Men zegge dat ik dus doende de Vrouwen het recht geef, om, niet alleen Dichteressen, Schilderessen, maar wat meer is, Wiskundige en Philosophe te worden. Wie zo spreken, verstaan juist hetgeen ik wilde zeggen.)

from Preface to Bespiegelingen over den staat der rechtheid.

Suzan van Dijk, 1 February 2011Personal tools