Jump to: navigation, search


Augusta de Wit
De in Nederlands-Indië geboren Augusta de Wit was een echte kosmopoliet. Ze woonde in Engeland, Nederland, Frankrijk en Duitsland. (Ook binnen Nederland woonde ze op tal van plekken: Amersfoort, Laren, Amsterdam...). Haar eerste boek publiceert ze in het Engels: Facts and fancies about Java (1898). De Wit schrijft hier over de reizen die ze in Nederlands-Indië maakte. Ook in haar latere boeken verwerkt ze veel van haar Indische reis-ervaringen; kennelijk zijn die deels bekostigd door de KPM.

Haar werk is ook in het buitenland bekend – Jan ten Brink meldt trots in zijn geschiedschrijving dat ‘Mejuffrouw Augusta de Wit [..] met grooten ernst den goeden naam van ons land in het buitenland verdedigt’. Zelf zou De Wit later ook Nederlands werk naar het Duits vertalen: van Herman Gorter bijvoorbeeld Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie uit 1914. Steeds actiever in de politiek – mede door de invloed van haar vriendin Henriette Roland Holst – wordt ze in 1916 lid van de Communistische Partij.

Zodoende had Augusta de Wit een uitgesproken mening over de rechten en plichten van haar landgenoten en van de inwoners van Nederlands-Indië. Van Kartini(jong gestorven voorvechtster van de rechten van Javaanse vrouwen) is bekend dat zij De Wit’s werk had gelezen en er door was beïnvloed.

Augusta de Wit is een in diverse opzichten succesvol schrijfster: ze kan leven van haar auteurschap en ze wordt erkend in de literaire wereld. Ze onderhoudt vriendschappelijke contacten met grote namen als Top Naeff, Lou Andreas-Salome, Clara Viebig, Ellen Key, Thomas Hardy en D.H. Lawrence. En de Oostenrijks-Amerikaanse kunstenaar Paul Ashbrook zendt haar per brief een handkus.
SvD, February 2016
Personal tools