Jump to: navigation, search


Anna Maria van Schurman
Ook vóór 1800 waren er al schrijfsters die in de 19e eeuw vrouwen zouden inspireren: Anna Maria van Schurman uit Utrecht was één van hen. Met name de vrouwen-tijdschriften – in die tijd opkomend – vermelden haar. In 1808 presenteert Elegantia ‘De invloed der vrouwen op de samenleving’, en behandelt Schurman naast o.a. Anna en Tesselschade Roemers Visser, en de Franse Marie de Sévigné en Marie-Madeleine de Lafayette.

In 1826 publiceert Barbara van Meerten-Schilperoort’s blad Penelopé een gedicht van G.J. Naas over Nederlandse schrijfsters: ‘Wie kent niet eene Post, een Deken, Ook Wolf haar kunde is gebleken; [...] Hoezeer was Schurman niet bedreven in al wat smaak en kunst kan geven, hoe fijn was haar vernuft en geest’.

Dat de vrouwentijdschriften misschien extra positief waren blijkt in de recensie die de Vaderlandsche Letteroefeningen aan G.D.J. Schotel’s biografie wijden:

  • Anna Maria van SCHURMAN! dat is een naam die aan niemand vreemd is. Wie zou haar niet kennen, die geleerde vrouw die spinnekoppen at, die in een ommezien portretten boetseerde, en die ten laatste krankzinnig werd van dweepzucht!

‘Maar’, zegt de recensent, ‘daar komt de volijverige Tilburgsche navorscher’, die een en ander rechtzet. Naar Schotel verwijst dan in 1856 het Dames-weekblad dat Schurman beschrijft als ‘in wetenschap en kunst eene van de beroemdste vrouwen, die hebben geleefd’.

En Conrad Busken Huet vraagt in 1885: ‘Welk Nederlander die de verdienste van eene Anna Maria van Schurman, eene Maria Tesselschade en zoo vele anderen op het gebied van wijsbegeerte, van sterrekunde, van letteren kent, zal het hoofd der Nederlandsche vrouw ongeschikt achten om wijsheid op te nemen?’
SvD, February 2016
Personal tools