Jump to: navigation, search


Amy de Leeuw
De Haarlemse Amy de Leeuw is één van die schrijfsters die als kind vooral door hun vader waren aangespoord om zich aan het schrijven te zetten (net als Anna Maria van Schurman en Juliana de Lannoy). Van moeders kant is het eveneens een man, de grote Zocher, haar grootmoeders tweede echtgenoot, die haar op zijn kwekerij de liefde voor het tuinvak bijbrengt. Zodoende publiceert zij al vanaf haar twintigste In ‘t vrije veld. Brieven van een Landmeisje aan jonge dames. Deze ‘jonge dames’, die zij aanvankelijk ‘benijd had om haar meerdere ontwikkeling’, brengt zij zo enige kennis bij van de natuur. Het gaat namelijk om leeftijdgenoten die bijvoorbeeld denken dat spinazie aan bomen groeide. Hier ziet ze kennelijk een taak voor zichzelf.

In haar Herinneringen (1928) zal ze inderdaad schrijven dat ze rond die tijd besluit om schrijfster te worden: ‘Niet omdat ik dat zo graag wou worden. Maar omdat ik iets te zeggen had’. De Gids gaat in 1875 enthousiast op haar Brieven van een Landmeisje in, en uitgever Jan Pieter de Keyser verzoekt haar om bijdragen te leveren aan zijn Tijdspiegel.

Tuinen en de natuur vormen het beginpunt, maar het buitenland ‘drukte den eigenlijken journalistieken stempel op haar werk’, zoals zij zelf zegt. In het buitenland bezoekt De Leeuw ook de Nobelprijswinnares Selma Lagerlöf, die toch ‘niet gemakkelijk te bereiken’ is: ‘Vooral ‘s zomers woont zij in landelijke afzondering, ver van spoorwegverkeer, en moedigt omgang met vreemden niet aan’. Maar Amy de Leeuw wordt ontvangen en vertelt daarover: ‘het was mij een eigenaardig genot....’.

See also hereSvD, February 2016
Personal tools