Jump to: navigation, search


A.S.C. Wallis
Met het historisch treurspel Der Sturz des Hauses Alba verrast de 18-jarige A.S.C. Wallis – pseudoniem van Adèle Opzoomer – in 1875 de letterkundige wereld. Men is diep onder de indruk van dit in Duitse verzen geschreven debuut, dat ook in de schouwburg te zien is. De jonge schrijfster wordt geprezen om haar uitzonderlijke rijpheid van denken. Als Wallis het zelfde jaar met Johann de Witt een tweede treurspel publiceert weet iedereen het zeker: een literair wonderkind is geboren.

Wallis groeit op in het kielzog van haar beroemde vader, de Utrechtse filosoof prof. C. W. Opzoomer. Ze komt graag op bezoek bij de kunstzinnige zusjes Anna en Etha Fles. Na haar debuut vloeien diverse historische romans uit haar pen, zoals In dagen van strijd (1877, zes drukken) en Vorstengunst (1883, zes drukken), die vertaald worden naar het Engels, Duits en Zweeds. Invloedrijke critici als Conrad Busken Huet en Willem Kloos reageren even enthousiast op haar werk als haar vele lezers en vertalers. En op 24-jarige leeftijd is Wallis al zo beroemd dat ze tot erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wordt benoemd.

Na haar huwelijk met een Hongaarse theoloog verhuist Wallis in 1888 naar Hongarije. Ze blijft publiceren en vertaalt werk van belangrijke Hongaarse auteurs, zoals Emerich Mádach’s De Tragedie van den Mensch en Gedichten van Sándor Petőfi. Recentelijk werd ze ook in Hongarije voor haar verdiensten geëerd met een borstbeeld.
SvD, October 2015
Personal tools