Jump to: navigation, search


Geertruida Bosboom-Toussaint
Geertruida Toussaint, die op 39-jarige leeftijd trouwt met Johannes Bosboom, is er al jong van overtuigd dat meisjes recht hebben op een goede opleiding en een volwaardige plek in de samenleving. In haar memoires is te lezen hoe zij wenste voor iets anders te leven dan wat gebruikelijk was voor meisjes.

Dat ongewone valt ook te bespeuren in haar romans: bijvoorbeeld in Mejonkvrouwe de Mauléon (1847). Het verhaal ging aanvankelijk over een ongehuwde moeder: de uitgever vond dat te choquerend en het werd ‘opgelost’ door het inlassen van een geheim huwelijk; zeer tegen de zin van Toussaint. Als hoofdredacteur van de Almanak voor het Schoone en Goede (1849-1858) probeert Toussaint haar vrouwelijke lezers ‘zoetelijke onbeduidendheden’ te besparen: een verhaal als Op Zuiderhoef benadrukt de lastige positie van vrouwen, die alleen maar opgeleid dienden te worden om een goed huwelijk te kunnen sluiten.

Dat Bosboom-Toussaint veelal gezien wordt als schrijfster van historische romans met vooral belangstelling voor godsdienst is jammer: zij heeft, zeker in haar romans, een duidelijk vrouwelijk perspectief en worstelt haar leven lang met de algemeen geaccepteerde opvattingen over de plaats en taak van vrouwen.

Een positieve recensie afkomstig van een andere vrouw is dan ook heel belangrijk voor haar en ze reageert uitgebreid op het lovende artikel dat Elise van Calcar in de Vaderlandsche Letteroefeningen publiceerde over haar Gideon Florensz.
SvD, October 2015
Personal tools