Jump to: navigation, search


Beets, Dorothea Petronella



Image:Beets.jpg


Dorothea Petronella Beets

1812-1864


  • SHE WROTE:

[...] in dat boek heb ik, onder allerlei vormen, het innigste van mijn hart gelegd, en allerlei monden en stemmen hebben mijn geloofsbelijdenis uitgesproken!

(Voorwoord Onze buurt, 1860).


Uit dit boek, haar eerste en enige, op achtenveertigjarigen leeftijd geschreven, wordt zij geheel gekend. Haar vrouwelijke ideaal - en zij heeft getracht het in haren kring zoveel mogelijk nabij te komen - haar vrouwelijk ideaal heeft haar klaar voor ogen gestaan, en hier doet zij het voor de onze leven. [...] Dat zij het leven, dat zij het menselijk hart, dat zij menig karakter goed had leren kennen, zal ieder die er ook iets van kent, duidelijk genoeg bemerken. Hier poogt zij er nut mee te stichten, maar op de wijze van Maria Rueel; zonder ophef of neuswijsheid. […]

Wat den vorm betreft, in aangenaam vertellen, geestig schetsen, plastisch voor den geest voeren, schoon het, naar het oordeel van sommigen, min of meer in de familie zit, had, van hare vroegste jeugd af, deze mijne zuster haar gelijke niet; en nog herinner ik mij de boeiende verdichtingen, waarmede zij mij des avonds in de kinderkamer uit den slaap hield, en zichzelve in slaap praatte. Ook was het, later, te allen tijde een lust een brief van haar te krijgen.

(Voorwoord bij Onze buurt, 1860)

    • and still I remember the engaging poems, with which she kept me awake in the nursery in the evening, and talked herself to sleep. And also, later, it was always a pleasure to receive a letter from her.


Wie het gegund was u te ontmoeten [...] zij zien u onuitwisbaar voor zich; zij vergeten het nooit hoe zij hingen aan uw vertellen; zij vergeten nooit die stralende oogen, die bezielde trekken, die plooibare stem, die ongekunsteldheid van uw kunstvolle schetsen, al die tederheid van gevoel bij al die flikkering van vernuft, die, bij uw nobele vormen, u stempelden tot ene vrouw bij uitnemendheid, vrouw en kunstenaresse, maar altoos echtgenoot en moeder het meest!
1870





SvD, 23 June 2013



Personal tools