Jump to: navigation, search


Catharina F. van ReesImage:Rees.jpg


Catharina F. van Rees

1831-1915


  • SHE WROTE TO HER COLLEAGUE AUTHORESS:

Lieve Elize,
Zooeven las ik uw gunstige beoordeling van de familie je weet wel! in de Tijdspiegel en ik kon mij niet onthouden er mijn blijdschap over te buigen. Dat eene zoo verdienstelijke, hooggeschatte schrijfster als gij mijn werk dus loofde, is meer dan ik durfde te hopen of verwachten. Ik moest het gedrukt zien om het te kunnen gelooven en gij weet niet hoeveel goed gij mij gedaan hebt. Hebt ge ’t geraden dat ik, zonder den minsten steun, en tal van hinderpalen het hoofd houd om mijn eigen weg te kunnen gaan?

Hoe kon ge ’t anders weten, ik heb er mij aan niemand over beklaagd, eigenlijk was ik er te kritisch voor om het, nu ’t mijzelve betrof, te bekennen, dat eene vrouw op ieder wetenschappelijk gebied tienmaal moeIlijker slaagt dan een man. ’t Is een Godgruwelijk onrecht, maar van de 1000 heeren der schepping zijn er 999, die de vrouw geen wetenschappelijke gaven willen toe kennen en misgunnen. Nu, gy hebt waarschijnlijk ook door dien zure appel gebeten en kunt er dus over oordelen. Mij doet het vooral zooveel genoegen dat de ‘je weet wel’s’ sympathie verwekken bij de vrouwen, want voor haar schrijf ik toch voornamelijk.

Reeds dikwijls wilde ik u per briefkunst vragen, ‘hoe gaat ’t u?’ Gij neemt dan laatsten tijd zulk een hardnekkig stilzwijgen in acht dat ik mij in allerlei akelige gissingen over den staat van uwen gezondheid verdiep. ’t Kan zijn dat ik volgende maand met mijn vriendin voor een paar dagen naar Den Haag ga. In dit geval hoop ik u te ontmoeten en u met een theatrale omhelzing nogmaals te bedanken voor uw fraaien critiek.
[...]

Schrijf mij spoedig hoe het u gaat.
De schikgodinnen hebben nu toch onze levensdraden zoodanig in elkander geweven, dat ik belang in u ben gaan stellen en mij bezorgd om u maak.

Vriendelijk gegroet door uw
Toegenegene C.F. van Rees.

(Aan Elise van Calcar, 1 september 1877)    • Dear Elize [van Calcar],
    • Just now I read your favourable review of the family you know who! in the Tijdspiegel and I could not contain my expression of joy over it. That such a worthy, highly esteemed writer like you praised my work, is more than I dared to hope or expect. I had to see it in print to believe it and you do not know how much good you have done me. Have you guessed that I, without the least amount of assistance, but finding many obstacles, continue steadily on in order to be able to follow my own path?

SvD, 16 July 2013Personal tools