Jump to: navigation, search


Elisabeth Maria PostImage:Post.gif


Elisabeth Maria Post

1755-1812


  • SHE WROTE :

Cheri

Als ik zo somber zwijgend
met matte treden wandel,
verzonken in gedachten,
en den getrouwen hond,
die aan mijn zijde dribbelt,
geen enkel woordje toespreek,
niet eens hem vriendlijk aanzie,
doe of hij niet daar is,

dan treedt het goedig schepsel
ook lusteloos en kwijnend,
al geeuwend met mij mede;
dan vraagt zijn droevig oog
'Heeft u Cheri beledigd?'
Dan reik ik hem de hand toe,
en zeg: Neen goedig schepsel!
Gij zijt de beste hond.'

Hoe likt hij dan mijn handen!
Hoe springt hij om mijn knieen!
Hoe kwispelt dan zijn staartje!
Hoe blij geeft hij zijn poot!
Hoe flonkeren zijn ogen!
Hoe dartel wil hij spelen!
Doch - ik kan nog niet spelen,
ik zie hem aan - en zwijg.
[...]

SvD, 29 June 2013Personal tools